Mind Jonnas coachningsmetoder bygger på välbeprövad erfarenhet, forskning och följer ICF:s riktlinjer. Coachingen handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv. Du får verktyg att kunna hantera din livssituation på ett bra sätt  och på så sätt må bättre och skapa den förändring i ditt liv som du vill uppnå. Genom att hjälpa dig hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så lär du dig att få ut mer av din inneboende potential. Är du intresserad av coaching Luleå så vänd dig till Mind Jonna.

Läs mer om coaching här

Coaching luleå